Medlemskap - priser

Et medlemskap i Lillehammer Næringsforening skal gi faglig og sosialt påfyll, og samtidig være en arena der du kan ta opp saker og rammebetingelser som er viktig for deg i din næringsdrift. Verdien av et medlemsskap er det vi alle bidar med å bringe til torgs!
Medlemskontigent
Medlemskontigenten er satt trinnvis etter omsetning slik at bidraget blir satt "reddferdig" etter størrelse og muligheter for å betale kontingent. Dersom du er medlem også av Lillehammer Sentrum Drift og/eller Visit Lillehammer, får du rabattert medlemsskap hos oss. Priser finner du nedenfor.

Det er generalforsamlingen som årlig vedtar medlemskontingenten - siste vedtak gjelder frem til nytt årsmøte. Faktura for medlemsskap blir sendt ut etter vedtak av generalforsamlingen. 

Vi har rabatterte ordninger for dem som er medlemmer av Visit Lillehammer (VL) og Lillehammer Sentrum Drift (LSD).

Priser medlemskap:
 

Kategori

Omsetning MNOK

Priser 2024 eks mva

1 0-1,5 1050,-
2 1,5-5 1575,-
3 5-15 3150,-
4 15-50 5250,-
5 Over 50 7850,-


Velkommen som medlem :-).