Medlemsfordeler

Det er mange fordeler å være medlem av Lillehammer Næringsforening! Vi er en politisk nøytral forening som skal tale næringslivets saker - og som medlem bidrar du til å bringe dine viktige saker til torgs.
 
Medlemsskapet utgjør et nettverk av bedrifter som jevnlig møtes på faglige og sosiale arenaer for å kunne skape gode synergier bedriftene i mellom, men også mellom næringslivet og kommunens politikere og administrasjon. 

Vi organiserer oss fortløpende i "undergrupperinger" for egne bransjer. Til nå har vi også Lillehammer IT - en ressursgruppe med fokus på regionens IT-næring og dennes muligheter for utvikling nasjonalt og internasjonalt. 

Alle være arrangementer er enten gratis eller tilbys til redusert pris sammenlignet med ikke-medlemmer.