Top Image

Vi bidrar til næringsutvikling!

Top Image

Med fokus på næringslivet - og våre medlemmers interesser

Top Image

LNFpartner: Sparebank1Gudbrandsdal

Sparebank1 Gudbrandsdal bidrar til å sponse våre møteplasser!
Top Image

Inspirerende nettverksarena!

Vi bidrar til faglig og sosialt påfyll til lokalt næringsliv, fremmer nettverk og nye relasjoner.

Bli medlem i dag!
Top Image

Sammen får vi skikkelig trøkk!

Top Image

Hyggelige frokostmøter med faglig og sosialt påfyll!

Top Image

Vi er stolt samarbeidspartner til en av regionens største og viktigste konferanser!

Image

Våre hovedprosjekter

Være en næringspolitisk pådriver i Lillehammer

Våre møteplasser skal være en arena for samspill mellom næringsliv og politisk- og administrativ ledelse i Lillehammer Kommune. Lillehammer Næringsforening skal være en tydelig stemme om viktige forhold som berører Lillehammers næringsliv. Vi inviterer oss selv inn i politiske debatter - og blir gjerne også invitert inn som "stemmen fra næringslivet". Vi har jevnlige møtepunkter med kommunen gjennom prosjektet blant annet følgende prosjekter: Byuvikling Lillehammer 2044, utvikling av Lillehammer Stasjon, økt togfrekvens til Lillehammer og gjennom Gudbrandsdalen, utbygging av E6 og ny sykehusstruktur for Innlandet. 

Lillehammer Næringsforening skal:

•    Være i posisjon for å delta i oppstarten av relevante prosesser for næringslivet gjennom tett dialog med lokalpolitikere og administrativ ledelse bla invitere de på LNFs møteplasser.
•    Være en høringsinstans som blir lyttet til gjennom å sette seg godt inn i aktuelle saker og levere høringsinnspill til kommunale planer som berører næringslivet
Fremme næringsvekst og bidra til god tilrettelegging

Lillehammer Næringsforening skal være en pådriver for at vertskommunen Lillehammer er velfungerende i forhold til de behov som vårt lokale næringsliv må ha, samt at kommunen skal være attraktiv for næringer som ønsker å etablere seg i vår region. Vi samarbeider med andre næringsforeninger i Mjøsregionen og Gudbrandsdalen i de saker det er naturlig å samarbeide for å nå felles mål.

Vi samarbeider tett med Lillehammer Sentrum Drift, Lillehammer Industriforening og Visit Lillehammer om regionens fortrinn og attraktivitet i fremtiden!
Være en attraktiv forening og møteplass for medlemmene

Lillehammer Næringsforening skal bidra til å skape gode møteplasser for næringslivet i Lillehammer! Det er i møtet mellom mennesker at verdiskaping skjer, og det er i møtet med hverandre, våre lokalpolitikere og adminstrasjon at vi kan gjøre fellesskapet bedre og samarbeidet tettere. 

Vi skal bidra til å sette rammene og gi godt faglig- og sosialt påfyll. Vi skal gjøre det mulig å bli bedre kjent med spennende bedrifter i vårt lokalmiljø, og vi skal sørge for besøk og impulser utenfra. 

Vi har følgende årlige møteplasser (utenom pandemitid):
  • Frokostmøter ca 8 i året (NB! Det lønner seg å være medlem)
  • Sommerfest
  • Julelunsj
  • Årsmøte og generalforsamling
  • Dagsaktuelle debatter/politiske debatter

 
Top Image

Bli medlem du også

Et medlemskap i Lillehammer Næringsforening skal gi faglig og sosialt påfyll, og samtidig være en arena der du kan ta opp saker og rammebetingelser som er viktig for deg i din næringsdrift. Verdien av et medlemsskap er det vi alle bidar med å bringe til torgs! Velkommen som medlem :-). 
Bli medlem