Styreportal Innlandet er lansert!

Riktig styrekompetanse, alder og kjønnsbalanse kan bidra til å løfte Innlandets bedrifter. Sammen med FORMUE AS og Alver AS lanserte vi Styreportal for Innlandet i dag på vårt frokostmøte med 85 deltagere!
 
87% av all styrerekruttering skjer gjennom personlige nettverk. Dette fører svært ofte til at ”like velger like”, og man går glipp av et mangfoldet som ulik kompetanse, en god kjønnsballanse og alderssammensetting medfører. 
Fra og med i 2024 får de første selskapene lovkrav om 40/60 kjønnsballanse i styret:

Store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Reglene blir gradvis innført fra i år og vil etter hvert omfatte om lag 20 000 selskaper. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet. Beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styrerepresentanter frem mot 2028. Og nå i første omgang ca 8000 nye styrerepresentanter – de fleste av disse kvinner.

Om du er helt vanlig ansatt, med eller uten leder- eller styreerfaring, kvinne eller mann, ung eller voksen – bedrifter i Innlandet kan trenge nettopp DEG i sitt styre!

Innlandets bedrifter trenger et mangfold i sine styrer, sammensatt med ulik kompetanse, - men de må finne gode kandidater! I Styreportal Innlandet du kan registrere deg helt gratis.

Sammen med FORMUE AS og Alver AS lanserer vi Styreportal Innlandet som skal bidra til økt verdiskaping i bedriftene, bedre kjønns- og alders ballanse i Innlandets bedrifter! 

FORMUE er drivkraften bak styreportalen og er en viktig aktør fremover for det vi lokalt i LNF skal arrangere av kurs relatert til styremedlemmer og kandidater. FORMUE er også en nasjonal aktør og arrangerer også andre arrangementer som kan være svært nyttige. Vi vil derfor oppfordre alle som registrerer seg på styreportalen også å tegne seg for nyhetsbrev fra FORMUE, skreddersydd styremedlemmer. Disse kommer ut hvert kvartal og har godt artikkelstoff, samt invitasjoner til digitale og fysiske arrangementer enten i samarbeid med oss eller andre partnere.

www.styreportalinnlandet.no

Meld deg på nyhetsbrevet fra FORMUE her.
facebook

Siste nytt