Hva mener Lillehammer Næringsforening om ny sykehusstruktur i Innlandet?

Den 20. juni 2020 sendte Lillehammer Næringsforening et brev til Helse Sør Øst i forbindelse med ny sykehusstruktur i innlandet.


 

Lillehammer Næringsforening er opptatt av å bidra til etablering og bevaring av flest mulig arbeidsplasser og høyest mulig verdiskaping. Vår intensjon med henvendelsen er få klarhet i om forhold som er viktige for næringslivet er vel vurdert. 

I forbindelse med lokaliseringsdebatten og planene rundt det vedtatte fremtidige målbildet for Sykehuset Innlandet, har vi spørsmål som vi ønsker belyst og betraktninger som vi ønsker å formidle med utgangspunkt i dette vedtaket (sakset fra HS nettsider) som ønskes hensyntatt i den videre prosessen - du kan lese vår brev i sin helhet HER.
facebook

Siste nytt